Dental Treatment

Staff

Monika Żołnierz
Trainings
 • "Endodontic treatment of multi canal teeth"  January 2004. Pomorska Akademia Medyczna
 • "Leczenie zachowawcze i chirurgiczne chorób tkanek okołowierzchołkowych" February 2004. - Akademia Medyczna w Warszawie
 • "Health promotion of the oral cavity" September 2004. - Akademia Medyczna w Białymstoku
 • "Technologia preparacji pod uzupełnienia pełnoceramiczne" November 2002. - Elephant Dental B.V.
 • "Organizacja i metody pracy indywidualnej specjalistycznej praktyki stomatologicznej"  November 2003. - Akademia Medyczna w Warszawie
 • "Ratownictwo medyczne w nagłych stanach zagrożenia życia i nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska" March 2004 - Medycyna Praktyczna
 • "Radiografia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa" December 2003 – Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • "Modern materials in dental practice" January 2004. Akademia Medyczna w Warszawie
 • "Health promotion" November 2004. - Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie
 • „Najczęstsze choroby błony śluzowej jamy ustnej z uwzględnieniem profilaktyki onkologicznej" November 2004. - Medyczne Centrum Kształcenia
 • Podyplomowego Uniwerytetu Jagiellońskiego
 • Zebrania szkoleniowe PTS Oddział Kraków od 1996r